Project mei-juni 2015

In mei en juni 2015 hebben Nicole en Branko 2 maanden door Tanzania gereisd. De eerste maand in het noorden waar zij in Marangu kennis maakten met Mokicco, Mount Kilimanjaru Children Care Organisation. Deze organisatie, onder leiding van Carl-Erik en Overa Sahlberg, zorgt ervoor dat kinderen die om wat voor een reden geen huis meer hebben in family homes geplaatst worden. Daar worden zij liefdevol opgevangen en krijgen de mogelijkheid om naar school te gaan.

De tweede maand hebben zij in Dar es Salaam doorgebracht. Daar maakten zij kennis met o.a. Makini, een organisatie die zich inzet voor straatkinderen. Ook zijn toen de contacten gelegd met HOPAC, Haven of Peace Academy, de internationale school. Op hun terrein zijn voetbalclinics gegeven aan de kinderen van SalaSala.