Organisatie
Stichting Yourright Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk.

Naam, contactgegevens en fiscaal nummer
Stichting Yourright Foundation
Waterloop 34
2614XC DELFT

Telefoon +31 15 3647270
Mobiel +31 6 129 70 504
Email info@yourright-foundation.org

IBAN NL95ABNA0829742670 BIC ABNANL2A  
Fiscaalnummer RSIN 859185643
KvK inschrijving 72645598

De Belastingdienst beschouwt Stichting Yourright Foundation als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI-logo

Samenstelling Bestuur
Het bestuur zet zich in om de stichting toekomst bestendig te laten zijn.
Voorzitter: Nicole Schuijer
Penningmeester/Secretaris: Branko Driessen
Bestuurslid: Monique Sam-Sin
Meer informatie over het bestuur vindt je hier.

Beloningsbeleid
De bestuursleden voeren hun taken uit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Doelstelling 
Stichting Yourright Foundation biedt ondersteuning aan kinderen wereldwijd, maar primair in Tanzania, op het gebied van zelfredzaamheid.
Zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, redelijkheid en rechtvaardigheid zijn onze uitgangspunten.
We werken samen met lokale partners en initiatieven. Door de handen ineen te slaan kunnen wij meer kinderen helpen en betere ondersteuning verlenen.
Daarmee trachten we altijd het verschil te maken in het leven van kinderen – ongeacht hun afkomst, ras, etniciteit en religie.

De stichting streeft de volgende doelen na:

  • het bevorderen van de zelfredzaamheid van kinderen en mensen wereldwijd;
  • het (op projectbasis) bieden van training aan mensen op het gebied van de lifeskills, gezondheidszorg, hygiëne en onderwijs;
  • het werven van fondsen (gelden en goederen) ter financiering van de initiatieven;
  • mensen vanuit Nederland met een beperking de mogelijkheid bieden om als trainer ter plaatse hun vaardigheden over te dragen aan de kinderen en mensen. 
    Met als uiteindelijke doel een stabiele organisatie ter plaatse die in staat is zelfstandig te functioneren

Voor de trainingen maken wij gebruik van ervaren trainers en begeleiders, vanuit zowel Nederland als ter plaatse.
Mede dankzij de hulp van onze donateurs , dragen we zo bij aan een toekomstperspectief voor kinderen in een minder bevoorrechte positie.

Beleidsplan
Onze plannen, doelen en de aanpak daarvan hebben wij vastgelegd in ons beleidsplan. Dit beleidsplan kunt u hier lezen.

Financiën
Onze financiële stukken vindt u hier.