ONZE
PARTNERS

In Tanzania werken wij samen met lokale partners. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze projecten en initiatieven door blijven gaan, ook als wij er niet bij zijn.

Naast deze partners hebben zijn er ook vrienden van Yourright Foundation die op hun manier bijdragen aan onze stichting.

KITUO CHA BABA ORESTE

Het Daycare Centre Baba Oreste is in 2008 geopend met als doel kinderen in de buurt van Bunju te helpen. In het bijzonder biedt het centrum plaats aan gehandicapte kinderen en kinderen die om verschillende redenen niet naar school gaan. Het centrum “Baba Oreste” verwelkomt kwetsbare kinderen ongeacht ras, stam of religie.
De kinderen krijgen op het centrum educatieve en recreatieve activiteiten om hun persoonlijke en sociale ontwikkeling te verbeteren. Deze activiteiten worden per kind geschikt gemaakt zodat ze hun vaardigheden en mogelijkheden kunnen ontwikkelen.
Het centrum ondersteund ook de gezinnen waar de kinderen vandaan komen: de ouders, en met name de moeders kunnen ervan uitgaan dat hun kinderen op een serene en gastvrije plek worden verzorgd. Bovendien worden de ouders uitgenodigd om deel te nemen aan periodieke bijeenkomsten, waar ze worden geïnformeerd over de uitgevoerde activiteiten en over andere kwesties die verband houden met de ontwikkeling van de kinderen.

Maurizio en Esther Robino zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Met een aantal vaste medewerkers en vrijwilligers zorgen zij voor ongeveer 50 kinderen.

Het Team
KITUO Mauricio en Esther

Maurizio en Esther Robino

YOUNG LIFE TANZANIA

Wij zorgen voor kinderen door hen te ontmoeten waar ze zijn, zoals ze zijn en te geloven in wie ze kunnen zijn. We noemen dit ‘contactwerk’.

Jongeren in Afrika staan voor uitdagingen: een opleiding volgen, een baan vinden, hun gezin helpen. Ze leven met politieke instabiliteit en corruptie, beperkte middelen, droogte, ziekten en hongersnood, drugs en alcohol. Ze stellen dezelfde vragen aan tieners over de hele wereld vragen: wie ben ik? Doe ik er toe? De leiders van Young Life vertellen dat ze geliefd zijn en een doel hebben.

Young Life Costa Mtweve

Costa Mtweve

MOKICCO

Carl-Erik heeft gediend als een kerkklerk in de Alsen parochie in Stockholm, waar hij werkte 1976-1983. Daarna was hij actief als zendeling en leraar in de kerkgeschiedenis op het Makumira Lutheran Theologisch College in het noorden van Tanzania. Het verblijf in Tanzania is van groot belang geweest voor zijn familie, en samen met zijn vrouw Overa Sahlberg runnen ze een aantal familiehuizen voor weeskinderen voor ongeveer 200 kinderen in Tanzania, Oeganda en Kenia.

Carl-Erik is helaas op 17 november 2021 op 76 jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw Overa zet zijn werk voort.

Achtergrond MOKICCO

MOKICCO (Mount Kilimanjaro Children Care Organization) is een NGO die als doel heeft om weeskinderen en kinderen uit zeer moeilijke omstandigheden te helpen in, in de eerste instantie, Tanzania. Door hen in gezinnen te plaatsen, waar ze hulp krijgen om naar school te gaan, te eten krijgen, gekleed worden en gezondheidszorg en christelijk onderwijs krijgen. Deze familiehuizen worden op die manier een thuis voor deze kinderen voor het leven. In deze woningen mogen niet meer dan 10 kinderen wonen zodat ze het gevoel hebben een gezin te zijn en geen instelling. Elk ouderlijk huis heeft een of twee ouders.

Tegenwoordig heeft MOKICCO dergelijke eengezinswoningen op de volgende plaatsen: Mbwera, Uganda, Geita (drie woningen), Kahama, Mtu wa Mbu, Wasso, Kwa Pole (Arusha), Karangai, Mbaseni, Kibosho, Maili sita, Mwangaria (twee woningen), Marangu, Komakundi, Mamba, Mwika, Kilosa en Athi River.

Dit betekent dat MOKICCO 21 gezinswoningen heeft met meer dan 200 kinderen.

Mokicco Overa Sahlberg

Overa Sahlberg

GREEN PASTURES ORPHANAGE

Green Pastures Orphanage is een project van Tanzania Child Resque Network (NGO) door Pastor Douglas gerund. Het is opgericht om de behoeftige kinderen in Tanzania te voorzien van hun wettelijke kinderrechten, veroorzaakt door verschillende factoren zoals het recht op onderwijs, juiste medicatie, onderdak en uitgebalanceerde voeding. Het gaat om kinderen tussen de 3 en 18 jaar. Het weeshuis is gelegen in Kinondoni District, Bunju B, langs de weg Bagamoyo, Dar es Salaam.

Green Pastures Pastor Kiseu and Naomi Douglas

Pastor Kiseu en Naomi Douglas

TIME TO HELP

Stichting Time to Help Nederland, een humanitaire hulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor de verbetering van levensomstandigheden van de minder bedeelden in de samenleving bij het overwinnen van ziekten, angsten, geweld, armoede en draagt de zorg voor medische centra, noodhulp programma’s en het organiseren van onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Dit doen zij voor iedereen, ongeacht etnische achtergrond, religie en geslacht.

In Tanzania hebben wij met TTH samengewerkt voor Kituo Cha Baba Oreste. Daarnaast hebben we acties opgezet voor de vluchtelingen in Griekenland (kleding) en de daklozenopvang in Delft.

Time to Help Fatma Öz

Fatma Öz

MOMMALUV

MommaLuv koppelt zwangere vrouwen in Nederland aan zwangere vrouwen in ontwikkelingslanden. Na de geboorte van het kindje hier ontvangen de ouders geen kraamcadeautjes, maar een donatie voor de moeder en baby daar.

Wij werken met MommaLuv samen door tegen gereduceerd tarief haarbanden met Afrikaanse print te leveren die zij dan weer als premium kunnen inzetten.

Mommaluv team

Mandy Ladan

NASSARI’S SAFARIS

Nassari’s Safaris verzorgt onze weekend safari tijdens ons verblijf in Tanzania en wij ondersteunen hem in het opzetten van zijn business.
Daarnaast besteed hij 10% van zijn inkomen aan het onderwijs aan Maasai-meisjes. Door te investeren in hun onderwijs stellen we deze meisjes in staat weloverwogen keuzes te maken, hun huwelijk uit te stellen en een betere toekomst op te bouwen. Dit initiatief heeft tot doel de cyclus van huwelijken op jonge leeftijd te doorbreken, gendergelijkheid te bevorderen en leiders te creëren die een positieve impact zullen hebben op hun gemeenschap.

Daarom werken wij graag samen met Nassari’s Safaris.

Nassari's Safaris Emmanuel Nassari

Emmanuel Nassari

Ga naar de inhoud