Mokicco Nieuws

Berichten van Mokicco plaatsen wij hier om je op de hoogte te houden van hun ontwikkelingen.

Hartelijk dank voor de steun en gebeden die MOKICCO heeft ontvangen. In Tanzania was het in mei een maand met veel regen en overstromingen. In de eerste week van mei konden kinderen in sommige gebieden niet naar school vanwege de overstromingen. Maar nu is het weer goed en ziet de oogst er veelbelovend uit.

Zondag 26 mei 2024 was het zendingsdag in de Zweedse kerk. In de Clara kerk zorgde de Kinderkerk ervoor dat de zendingsdag zeer geslaagd was. Ze namen deel aan de dienst met lofzangen en dans. Ze deelden zomerbloemen uit aan de kerkgangers. Na de dienst kwamen we buiten bijeen voor de Clara-run, kerkelijke koffie en een popcornfeest voor alle leeftijden. We zijn zo dankbaar dat we maar liefst 18.340 kronen hebben opgehaald met de Clara-run, toen de Kinderkerk rende voor MOKICCO. Heel erg bedankt aan alle kinderen die renden. Samen liepen jullie in totaal 320 rondjes om de kerk. Dank aan alle leiders die organiseerden en alle sponsoren die de Clara-run sponsorden. De gift aan MOKICCO helpt kinderen in Tanzania. Er zijn nu ongeveer 80 kinderen verdeeld over 20 familiehuizen waar ze onder andere voedsel, kleding, schoolgeld, liefdevolle zorg en een christelijk thuis krijgen. Heel erg bedankt.

In Mwanza bij het Victoriameer ondersteunt MOKICCO de organisatie CDI, gericht op onderwijs en hulpmiddelen voor mentaal en lichamelijk gehandicapte kinderen, die vaak verborgen worden gehouden en geen opleiding krijgen. Deze organisatie is gestart door een arm meisje dat in 1999, toen ze negen jaar oud was, via een van MOKICCO’s vrienden, Nils Reuterdahl, hulp kreeg voor school en opleiding. Tegenwoordig heeft ze een baan bij de VN.

De maand juni bracht veel zegeningen. Een van de grote zegeningen was een aanzienlijke royalty van de Scandinavische Theologische Hogeschool voor het boek van Carl-Erik Sahlberg, Missionens historia. De royalty zal helpen bij het ontwikkelen van de christelijke boekhandel die Carl-Erik heeft opgericht met als doel het evangelie te verspreiden door middel van christelijke literatuur. De rest zal extra ondersteuning bieden aan het kindercentrum, dat dit jaar is gestart om kleine kinderen op te vangen terwijl hun ouders werken.

In Tanzania heeft de leiding van MOKICCO elke drie maanden een leidersbijeenkomst. In juni was er zo’n leidersbijeenkomst. Het was een gelegenheid om met elkaar te delen hoe het gaat met de kinderen op school en thuis, zowel geluk als uitdagingen. Zuster Agnes Lema (op de foto) informeerde de leidersgroep dat de financiën, het voedsel voor de kinderen en het onderwijs tot nu toe goed gaan. De samenvatting van de vergadering was dat het goed gaat met de kinderen zowel op school als thuis. Het is het doel van elke familie om een project te hebben dat inkomsten genereert. Op alle plaatsen is dat goed gegaan, met uitzondering van twee families die kleine kruidenierswinkels hebben in Boma en Kikatiti. De vergadering adviseerde deze families om andere projecten te zoeken.

Het is verheugend om te zien hoe goed het is gegaan met veel van de kinderen die MOKICCO heeft geholpen. Een voorbeeld is Joseph Mtui. Joseph kwam in 2007 naar MOKICCO. Hij begon de basisschool toen hij bij MOKICCO woonde. Het ging goed met hem op de basisschool. Hij kreeg hulp van MOKICCO en voltooide de middelbare school. Hij werd christen, jongerenleider en zondagsschoolleraar bij MOKICCO. Hij behaalde zijn rijbewijs en werd chauffeur bij MOKICCO. Nu studeert hij in Dar-es-Salaam om machinist te worden.

Ik wens jullie een fijne zomer met Gods rijke zegeningen.

Overa Seka Sahlberg

Clara run in Zweden
CDI kinderen
Sister Agnes Lema
Joseph Mtui
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email
Ga naar de inhoud